Bezoekadres: Lagedijk 1 - 3, 1541 KA Koog aan de Zaan
Postadres: Postbus 188, 1500 ED Zaandam

Opleidingen BATTC.


De BATCC is geaccrediteerd met 20 punten door de Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers en is dé cursus voor de anesthesiemedewerker.

 

Doel van deze cursus is het door kennisoverdracht en het aanleren van specifieke vaardigheden verbeteren van de (anesthesiologische) hulpverlening aan een ongevalsslachtoffer. De rol van de anesthesiemedewerker bij de opvang van een traumapatiënt is aan het einde van de cursus duidelijk en kan worden toegepast in de praktijk.

Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal is op inhoud beoordeeld door o.a. anesthesiologen en traumatoloog-chirurgen en bevat de meest recente literatuur op het gebied van de traumatologie. De cursist krijgt de reader 6 tot 8 weken van te voren opgestuurd.

De cursus bestaat uit een theorie- en een vaardigheidsgedeelte. In het theoretische gedeelte komen de volgende aspecten van traumazorg aan de orde:

Epidemiologie: het voorkomen van trauma
Organisatie van de traumazorg in Nederland
Onderzoek en interventies m.b.t de vitale functies
Letsels van de diverse orgaansystemen
Trauma bij zwangere, kind en oudere
Aanvullend onderzoek en interventies
 

Skills
De specifieke vaardigheden, de zogenaamde skill stations worden aangeleerd met behulp van casuïstiek ("interactive hands-on" en "scenario-based"). De skill stations omvatten de volgende vaardigheden:

Immobilisatie van de wervelkolom
Airwaymanagement waaronder RSI
Onderzoek van de vitale functies en interventies
Uitvoering fase II opvang traumapatiënt

Toetsing vindt plaats d.m.v. een theoretisch (MC vragen) en een praktisch examen (skill station). Bij succesvolle afsluiting verkrijgt de cursist een certificaat met een geldigheidsduur van 2 jaar. NVAM- leden verkrijgen bovendien 20 accreditatiepunten.
Opleidingen algemeen

Opleidingen AED

Opleidingen BLS

Opleidingen PBLS

Opleidingen BHV

Cursus Preventiemedewerker

AAV Groep AAV Algemeen AED ZOLL Webwinkel Contact Info / aanvraag