Bezoekadres: Lagedijk 1 - 3, 1541 KA Koog aan de Zaan
Postadres: Postbus 188, 1500 ED Zaandam

Legionella besmetting.


De wetgeving

Douchekop1.jpg

Legionellabesmetting kan zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. Daarom heeft het ministerie van  VROM voorschriften opgesteld waaraan een groot aantal bedrijven en instellingen - welke aan te merken zijn als risicogroep - dienen te voldoen. De wetgeving schrijft voor dat zij de plicht hebben deugdelijk water beschikbaar te stellen. De overheid neemt deze zorgplicht uiterst serieus. Want tenslotte is deze gericht op de bescherming van de gezondheid van gebruikers. Daarom is hieraan hoofdelijke aansprakelijkheid verbonden. In gevallen waar een legionellabesmetting wordt herleid tot een installatie waar de zorgplicht is verwaarloosd, kan de eigenaar privaatrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Tal van bedrijven en instellingen vallen onder deze regelgeving.

Ondermeer gebouwen met een logiesfunctie, zorgcentra, badinrichtingen, kampeerterreinen en jachthavens. Waar het gebruik van water voor bedrijfsmatige toepassingen betreft, zijn tevens specifieke voorschriften opgenomen in de Arbo-regelgeving.

Bij het gebruik van water voor bijvoorbeeld sproeien, koelen, spoelen, hogedrukreiniging of brandbestrijding, is de werkgever verplicht haar medewerkers te beschermen. Daarmee rust ook op de betreffende werkgevers een zorgplicht.
AAV Algemeen

AAV Groep AAV Algemeen AED ZOLL Webwinkel Contact Info / aanvraag