Bezoekadres: Lagedijk 1 - 3, 1541 KA Koog aan de Zaan
Postadres: Postbus 188, 1500 ED Zaandam

Win minuten, win levens.....


In Nederland worden jaarlijks ruim 15.000 mensen getroffen door een plotselinge "hartstilstand." Ieder half uur valt er ergens een slachtoffer en dit kan overal gebeuren. In bijna 50 % van de gevallen wordt deze stilstand veroorzaakt door een chaotisch hartritme, Ventrikel Fibrilleren (VF) genoemd. Dit ritme kan hersteld worden door het toedienen van een stroomstoot; defibrillatie. Hoe sneller deze schok toegediend wordt, hoe groter de kans op overleving. Na 5 minuten daalt de overlevingskans met 10 % per minuut. Snelle aktie is dus geboden. De praktijk wijst helaas uit dat de ambulance er veelal niet binnen de cruciale 15 minuten is.

Gelukkig zijn tegenwoordig steeds meer AED's beschikbaar om in dergelijke situaties levens te redden.

Defibrilleren en Reanimeren                                                              
Organisaties als de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Reanimatie Raad en de Europese Reanimatie Raad, onderschrijven de noodzaak dat het defibrilleren en het reanimeren onlosmakelijk met elkaar verbonden dienen te zijn. Uit de praktijk blijkt namelijk dat de meeste levens gered worden door een combinatie van correcte reanimatie en een snelle toediening van een schok . In slechts de helft van de gevallen is defibrillatie niet nodig en dient er alleen gereanimeerd te worden. Door onvoldoende ervaring en stress is dit niet altijd gemakkelijk.

De Feed-back AED: de ZOLL AED Plus  

Waar andere AED's zich beperken tot het toedienen van een schok, helpt de AED Plus van ZOLL ook bij het reanimeren.

Met behulp van oplichtende pictogrammen en duidelijke voice prompts krijgt de hulpverlener duidelijke aanwijzingen bij alle stappen in het reanimatieproces. Door de sensor in onze speciale electroden krijgt men feed back over de juiste snelheid en diepte van de hartmassage. Aanmoedigen zoals "duw harder" of "goede massage" geven zelfvertrouwen in deze stressvolle situatie en dragen bij tot een correcte reanimatie.

De ZOLL AED Plus combineert twee levensreddende technieken

Defibrilleren

In de AED Plus zit een technologie verwerkt van onze reeks professionele defibrillatoren. Alleen ZOLL's Rechtlijnige Bifasische Pulsgolf heeft zijn klinische superioriteit bewezen. Voor het redden van een leven is er meer nodig dan een simpele druk op een knop om een schock toe te dienen.

De AED Plus helpt de hulpverlener snel te handelen bij de reanimatie procedure. Op het moment dat de electrode wordt geplaatst, begint de AED Plus met de analyse van het hartritme. Met behulp van heldere voiceprompts én pictogrammen leidt de AED Plus de hulpverlener door de verdere stappen van het reanimatie proces.

Reanimeren                                                                                 

Bovendien geeft de AED Plus  Real CPR Help  wanneer reanimatie vereist is. De sensor in onze CPRD electroden registreert de diepte en snelheid van de massage. Door aanmoedigingen zoals; "Goede massage" of " duw harder" krijgt de hulpverlener zelfvertrouwen in deze stressvolle situatie. Een ingebouwd adaptatief metronoom geeft het juiste ritme van de compressies weer, en past de snelheid eventueel aan.

AED ZOLL

Prijsinformatie ZOLL AED Plus

Bestelformulier ZOLL AED Plus
AAV Groep AAV Algemeen AED ZOLL Webwinkel Contact Info / aanvraag